Door wijzigingen in de Arbowet is met ingang van 2023 iedere werkgever verplicht een ervaren en deskundig vertrouwenspersoon aan te stellen. De wetswijziging draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers. 

Daarnaast beperkt een vertrouwenspersoon ongeoorloofd verzuim en financiële gevolgen door problemen van werknemers vroegtijdig te bespreken en behandelen en brengt een vertrouwenspersoon anonieme meldingen overzichtelijk in kaart, zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat speelt op de werkvloer. 

U kunt een intern- of extern vertrouwenspersoon via diverse routes aanstellen. Echter, adviseren wij samen te werken met een onafhankelijk bureau in uw omgeving, dat meerdere gecertificeerde externe vertrouwenspersonen in dienst heeft. Op die manier is er altijd een extern vertrouwenspersoon in de buurt die bij uw organisatie past en op een risico- en kostenbesparende manier professionele en onafhankelijke ondersteuning aan uw werknemers biedt. 

Indien u kiest een werknemer tot intern vertrouwenspersoon op te leiden, zijn er de onderstaande voorwaarden:

Het is ook mogelijk een vertrouwenspersoon via uw verzuimorganisatie in te huren. Deze tarieven zijn doorgaans hoger dan wanneer u een extern vertrouwenspersoon inhuurt via een onafhankelijke organisatie. Daarnaast wordt een vertrouwenspersoon die voor de verzuimorganisatie werkt, alleen op actief gezet als een melding gemaakt wordt. Hierdoor is de drempel om een probleem aan te kaarten hoger, waardoor het verzuimrisico groter is en de verzuimkosten al snel oplopen.

Invoeringstermijn voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon:

Categorie aantal werknemers invoeringstermijn
Groot >250 4 maanden
Middelgroot 50-250 8 maanden
Klein 10-50 12 maanden
Micro <10 16 maanden

 Tip 

Werk samen met onze partner, AndereWending, een extern en onafhankelijke organisatie in voor vertrouwenspersonen, om op een kostenbesparende manier te voldoen aan deze wet- en regelgeving en op een risico besparende manier professionele ondersteuning te krijgen.  

Alle vertrouwenspersonen van AndereWending zijn gecertificeerd, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en hebben ervaring binnen MKB.