De Algemene Ledenvergadering in oktober ligt alweer een tijdje achter ons en dit was het moment waarop de leden unaniem akkoord gingen met mijn inzet binnen Ondernemend Hoogeveen. Ik ben er bijzonder trots op dat ik het vertrouwen heb gekregen om mij in te zetten voor jullie belangen!

 

Namens Ondernemend Hoogeveen zet ik mij in voor de verdere professionalisering van de ondernemersvereniging door het vergroten van de organisatiegraad tussen ondernemers, meer bekendheid geven aan de voordelen van collectieve inkoop en het project “Toekomstbestendige Bedrijventerreinen”.

 

Samen met de evenementen commissie zijn weer goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd, de ondernemende rally, het ondernemersevent met Helga van Leur, het unieke bedrijfsbezoek bij Fokker en niet te vergeten de nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met Binnenstad Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen. Voor de komende tijd staan interessante bijeenkomsten gepland en op veler verzoek organiseren we ook weer een onvergetelijke tweedaagse in de zomerperiode.

 

We zijn een belangrijke gesprekspartner voor overheden en andere maatschappelijke partijen, zo hebben we regelmatig overleg met wethouders en raadsleden over belangrijke onderwerpen zoals het verduurzamen van bedrijventerreinen, de energietransitie, huisvesting arbeidsmigranten en veel andere onderwerpen.

 

In samenwerking met de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe zijn we gestart met het project “Toekomstbestendige Bedrijventerreinen”  Samen met Josee Bakker en Gea Weerts heb ik gesprekken met  de provincie en bezoeken we bedrijven in de gemeente Hoogeveen, waarbij we uiteraard de ondernemers in de dorpen niet vergeten. Benieuwd?? Laat het me weten en we maken een afspraak!

 

Dit zijn hele open gespreken, waarbij we met ondernemers allerlei zaken bespreken en waar nodig ondersteuning bieden bij de vragen of problemen die er zijn. Ondertussen zijn er al ondernemers, ook van buiten Hoogeveen, die mij benaderen voor een kavel of een bedrijfspand in Hoogeveen.

 

Door de inzet van onze enthousiaste commissieleden bruist de club weer als vanouds!

Mede daardoor is het voor mij niet moeilijk om ondernemers enthousiast te maken om zich ook aan te sluiten, de afgelopen periode hebben we al 20 nieuwe leden welkom mogen heten.

 

Ondernemend Hoogeveen is een actieve ondernemersvereniging en daar mogen we best trots op zijn!

Als ik iets voor jullie kan doen, dan hoor ik het graag!

Gert-Jan Kreeft

06-25280003

Aanjager, Ondernemer, Verbinder en projectleider Toekomstbestendige Bedrijventerreinen