Meedoen met Hoogeveen On Stage

Hoogeveen On Stage biedt een positief podium voor beroepsoriëntatie voor jonge vmbo leerlingen. Tijdens het Beroepenfeest maken leerlingen matches met beroepsbeoefenaren bij wie ze tijdens de ‘Doe Dag’ praktijkervaring op doen. Hiermee faciliteert Hoogeveen On Stage een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ondernemersnetwerk voor jongeren van het vmbo en draagt bij aan kans gelijkheid, toekomstperspectief, […]

Holografische Masterclass Digitalisering

U kunt er niet langer omheen, we zitten middenin de grootste verandering sinds de industriële revolutie: digitalisering. Deze verandering brengt veel kansen met zich mee om uw bedrijf succesvoller en kansrijker te maken. Digitalisering genereert een hogere omzet en meer productiviteit door efficiëntere processen. Toch ervaren veel ondernemers dat het lastig is om de eerste […]

Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. WATTjemoetweten.nl Om ondernemers beter te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de […]