Denkt u mee over de Transitievisie Warmte?

Denkt u mee over de Transitievisie Warmte?

Hoogeveen werkt aan een duurzame gemeente die klaar is voor de toekomst. Uiteindelijk worden alle gebouwen aardgasvrij. We hebben tot 2050 om dat voor elkaar te krijgen. Hoe doen we dat het slimst? Welke oplossingen zijn er mogelijk? En welke wijk kan als eerste en welke wijk later? Dat leggen we vast in de Transitievisie Warmte. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten dit plan uiterlijk in 2021 opstellen.

Transitievisie Warmte
Gemeenten zijn de regisseurs van de overstap naar een aardgasvrije omgeving. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. Hierin staat welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en wat de mogelijke warmte-oplossingen zijn. Het is nu tijd om de visie te gaan maken. Dat doen we graag samen met u. U weet wat er speelt en kunt helpen om de transitie naar aardgasvrij succesvol te maken. Met de sprintsessie zetten we een belangrijke eerste stap.

Sprintsessie
Tijdens de tweedaagse sprintsessie gaan we samen aan de slag met de vraag: wat zijn mogelijke alternatieven voor aardgas en voor welke wijk zijn die geschikt? Dit levert de bouwstenen en vervolgacties op voor onze Transitievisie Warmte. De sprintsessie wordt aangeboden door de provincie Drenthe en georganiseerd door de gemeenten Hoogeveen en Westerveld en De Wolden. Procesbegeleiders van Tauw leiden de sessie, samen met inhoudelijk deskundigen van DWA en Buro Loo.

Programma
Aan het eind van de eerste dag presenteren we de opbrengsten aan bestuurders en raadsleden, wij zouden het fijn vinden indien de eerste dag ook aanwezig kunt zijn. De feedback van deze avond verwerken we de volgende dag in bouwstenen voor onze concept visie en de acties voor het vervolgproces.

Het programma is als volgt:

Dag 1:                   Maandag 20 januari , 9.00 – 21.30 uur (inclusief lunch, diner en een borrel na afloop)
Locatie:                Van der Valk Hotel , Oude Postweg 8, 9417 TG Spier

Bent u erbij?
De warmtetransitie is ingrijpend traject waarmee elke inwoner te maken krijgt, op korte of lange termijn. De uitkomsten van de sprintsessie vormen een belangrijke bouwsteen voor onze visie. We hopen dat u erbij bent. U kunt zich aanmelden via deze link:

Heeft u nog vragen over deze uitnodiging dan kunt u contact  opnemen met E. Dusseljee, telefoonnummer 0528-291647

Ongeveer Team Marco - Marco Fikkers