Hier vindt u een kaart met informatie over diverse subsidieregelingen voor
energiebesparing en congestieproblematiek, bedoeld voor ondernemers. Wij vragen u om hier kennis van te nemen en verzoeken u om deze regelingen onder de aandacht te brengen in uw netwerk.

De regelingen zijn uitgewerkt om energiebesparing te stimuleren en om ondanks de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de provincie de energietransitie en verduurzaming van bedrijven mogelijk te blijven maken.

Vanwege de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk en de aankondiging van netbeheerders dat Drenthe kampt met structurele congestie, verhoogt de provincie het budget in de subsidieregeling “Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk” per 1 januari 2023.

In deze regeling is vanaf januari 2023 € 500.000, -. beschikbaar voor ondernemers met een grootzakelijke aansluiting die geen aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet. Deze bedrijven kunnen via de regeling maximaal € 25.000,- aanvragen voor een verdiepend onderzoek naar alternatieven om toch te
kunnen verduurzamen.

Daarnaast heeft de provincie ook een subsidieregeling voor oplossingen bij het niet terug kunnen leveren van opgewekte energie aan het elektriciteitsnetwerk. In deze regeling kan een bijdrage worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke andere oplossingen en technische oplossingen zoals een accupakket.

Algemene informatie over netcongestie en de verschillende regelingen kunt u hier vinden.

Meer specifieke informatie over de subsidieregelingen vindt u in het Subsidieloket van provincie Drenthe.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de

provincie via telefoonnummer 0592-365555 of post@drenthe.nl o.v.v. subsidieregelingen netcongestie.