Samen zijn we Geldzorgen de Baas!

Dit is een programma voor werkgevers met meer dan 20 werknemers.

Steeds meer ondernemers ervaren toenemende financiële stress bij hun werknemers. Als coöperatieve bank en verzekeraar willen we hier graag aandacht aan geven via de lunchbijeenkomst Geldzorgen de Baas op woensdag 30 november van 12:00-14:00 uur bij de Rabobank in Assen.

Wist u dat:

·         Gemiddeld 1 op de 5 werknemers geldzorgen heeft
·         Het gemiddeld 5 jaar duurt voordat hulp wordt gezocht?
·         Een werknemer met geldzorgen uw bedrijf gemiddeld € 13.000,- per jaar kost?

Grote kans dat het ook uw bedrijf raakt. Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers in dienst met grote geldzorgen. En de impact op uw bedrijf kan grot zijn. Mensen met geldzorgen wachten vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met schulden te ondersteunen. Als werkgever kunt u veel betekenen voor de financiële veerkracht van uw werknemers.

Geldzorgen de Baas
Omgaan met geld en schulden is de kern van een financieel gezonder leven. Samen met onze partner Moedige Dialoog dragen we met het delen van kennis en middelen bij aan het financiële welzijn van werknemers in de regio en daarmee ook aan dat van uw bedrijf. We vertellen u graag welke oplossingen en aanpak het programma Geldzorgen de Baas biedt en hoe we dit gezamenlijk gaan aanpakken in Drenthe en Groningen.

Programma
12:00 uur        Welkom en introductie
12:15 uur        Het belang van financieel fitte werknemers
12:30 uur        Geldzorgen de Baas
13:00 uur        Antwoord op uw vragen
13:30 uur        Afspraken over concreet vervolg
14:00 uur        Afsluiting

Bent u erbij?

Samen met werkgevers in Drenth en Groningen gaan we het verschil maken.

Meld u aan via drenthe@moedigedialoog.nl

Samen zijn we Geldzorgen de Baas. Goed voor uw bedrijf & goed voor de werknemers in de regio.

Graag tot ziens op woensdag 30 november,
Carlo Ezinga                –           Rabobank
Marten Patist              –           Univé
Monique Huizinga      –           Moedig Dialoog Denthe