Klimaatverandering is een belangrijk thema, het raakt ons allemaal en het vraagt iets van ons allemaal. Jij kunt, als expert op het gebied van installaties – een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen. Dat doe je nu al en de komende jaren blijft dit een heel belangrijk onderwerp. Immers, op termijn moeten alle gebouwen van aardgas af. Er zijn al diverse alternatieven, de één meer optimaal dan de ander. Gelukkig gaan de ontwikkelingen snel en worden de technieken steeds beter. Deze markt biedt jou de komende decennia veel kansen!

De energietransitie vraagt om samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Alleen in samenwerking kunnen we de grote opgave die voor ons ligt goed aanpakken en uitvoeren.

We nodigen jou dan ook van harte uit om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen, de kansen die er op de korte en middellange termijn zijn en hoe daar samen invulling aan te geven.

Doe je mee?
Wij nodigen je uit op 22 maart om 19.00 uur
Locatie: DOC33 (Alfa College), Voltastraat 33, 7903 AA in Hoogeveen
Aanmelden: Meld je aan door een mail te sturen naar: post@doc33.nl

Programma
Welkom en inleiding: Inzicht in de opgave vanuit de overheid
Wethouder Jan Zwiers – Economische zaken
Wethouder Werner ten Kate – Duurzaamheid

Over samenwerken: Ontwikkelingen en initiatieven geïnitieerd vanuit de Ondernemersvereniging
Harjo Woltinge, voorzitter Ondernemend Hoogeveen

Verbinden Onderwijs en bedrijfsleven: Het versterken van de verbinding tussen bedrijfsleven en het onderwijs
Erik Hommes, Vrienden van Techniek Hoogeveen

Duurzaamheid en gezamenlijke missie: Een duurzaamheidscentrum waar innovatieve denkers elkaar ontmoeten en versterken
Alco Otten, docent van DOC 33

In gesprek: Weke kansen biedt dit voor jou?