27 oktober bezochten leden van Ondernemend Hoogeveen het RSG Wolfsbos. 

De directeur, Dries Koster heette ons van harte welkom in het restaurant. Aansluitend vertelden een aantal leerlingen over hun ervaringen op school en hoe ze de coronatijd zijn doorgekomen. De vriendelijkheid op school wordt als heel prettig ervaren. Dit gevoel sluit aan bij het gedachtengoed dat ook docenten werken aan de dagelijkse verbinding door te begroeten, zien en luisteren. 

Uit de rapportage van de onderwijsinspectie blijkt dat het RSG een goede basiskwaliteit levert maar zich onderscheid door de aandacht voor leerlingen, personeel en ouders.

Binnen het RSG wordt gewerkt vanuit de visie dat leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen handelen en zorgzaam te zijn naar zichzelf en anderen. Ook leren ze een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Anouk van der Gronden, Hans Warris en Robert Peletier vertelden in het kort over de school. Ook kregen we een kleine praktijkdemonstratie over een activiteit van de leerlingen van het ICT – Lyceum. Er wordt in dit vakgebied nauw samengewerkt met andere organisaties.

Tijdens deze presentaties werden we verwend met een heerlijke lunch, bereid door de leerlingen van de praktijkschool. De lunch werd uitgeserveerd door leerlingen van de ISK (Internationale Schakelklas). 

Het was een uitstekend verzorgde en geanimeerde bijeenkomst die door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.