Inspraak Ondernemend Hoogeveen tijdens raadsvergadering 19 september 2019

Inspraak Ondernemend Hoogeveen tijdens raadsvergadering 19 september 2019

Gisteren, donderdag 19 september vond er in het gemeentehuis van Hoogeveen een raadsvergadering plaats naar aanleiding van het besluit om de ontwikkeling van een ijsbaan en zwembad te stoppen. Het gemeentebestuur verantwoordde zich voor de gemeenteraad en dat was een vergadering die nogal wat stof deed opwaaien.
Ondernemend Hoogeveen heeft als slogan ‘Verder kijken, verder komen’. Bij monde van Gert-Jan Mannak, voorzitter van Ondernemend Hoogeveen werd het college en de raad opgeroepen om vooruit te kijken en samen te werken in plaats van tegen elkaar te werken. Hieronder vindt u de speech van Gert-Jan Mannak.

‘Dames en heren van de Gemeenteraad,
Ik val maar meteen met de spreekwoordelijke deur in dit Gemeentehuis: Ondernemend Hoogeveen is bijzonder teleurgesteld over de gang van zaken rondom de ijsbaan.
Een uitspraak die uiteraard extra toelichting behoeft. Een toelichting vanuit een ondernemende visie. Wanneer je, in welke hoedanigheid dan ook, onderneemt dan weet je dat je vaak veel verschillende dingen moet proberen om tot een succes te komen. Het typeert de succesvolle ondernemer dat hij zich realiseert dat van de 10 initiatieven die hij ontplooit er waarschijnlijk 5 zullen stranden. Maar evengoed leiden er dan dus ook 5 wél tot succes. De ondernemer heeft echter voor 10 initiatieven zijn nek uitgestoken. Ik hoor regelmatig het verwijt dat het college niet daadkrachtig zou zijn. In dit licht wil ik graag opmerken dat B&W wel degelijk hun nek voor het ijsbaan-initiatief heeft uitgestoken.
Ondernemend Hoogeveen spreekt de uitdrukkelijke wens en hoop uit dat dit, gestrande, initiatief niet zal leiden tot een neerwaartse spiraal en het niet ondersteunen van andere initiatieven. Of er nu wel of geen ijsbaan komt; we moeten zorgen voor een goede woon-, werk- en leefomgeving in onze gemeente. Het is van groot belang dat wij bedrijven naar Hoogeveen trekken en doen wat gedaan moet worden om te voorkomen dat bedrijven onze mooie gemeente gaan verlaten.

© André Weima

Het zal u niet onbekend in de oren klinken wanneer ik zeg dat als we geen bloeiende economie hebben in Hoogeveen er geen geld binnen komt. Zonder geld kunnen we niet herverdelen. En zijn er geen middelen om de zo noodzakelijke investeringen in de strijd tegen de armoede en de laaggeletterdheid in Hoogeveen te laten plaatsvinden. We kunnen meegeven dat armoede waarschijnlijk altijd of enigszins zal blijven bestaan, maar dat laat onverlet om door te gaan met ontwikkelen.
Daarnaast heeft Ondernemend Hoogeveen ook een tweede boodschap naar de politiek. De gemeente Hoogeveen, haar inwoners en ondernemers gaan momenteel door een erg onrustige periode. Juist in een tijd dat we er samen voor moeten zorgen dat we zaken vlot trekken. Een tijd waarin we het grote geheel moeten blijven zien. Er is, juist nu, geen ruimte voor persoonlijke vetes of persoonlijke aanvallen. Mag ik de vergelijking

© André Weima

trekken met een gezin of een bedrijf? In een situatie zoals die nu aan de hand is in de gemeente, wordt in een gezin of in een bedrijf iemand gewoonweg bij de oren gepakt! We gaan het gesprek aan en gaan pas uit elkaar wanneer we het eens zijn over de te varen koers. En die koers, die houden we vast!
Dames en heren van de Gemeenteraad: Het is de hoogste tijd om mét elkaar de strijd aan te gaan en niet tégen elkaar. We willen en moeten vooruit; we kunnen en mogen niet stilstaan of achteruit lopen.
Namens Ondernemend Hoogeveen wens ik u veel wijsheid en ondernemingskracht in de komende periode. Wij volgen de zaken nauwlettend.’


Ziet u geen videospeler? Klik hier om de video te bekijken

De inbreng van Ondernemend Hoogeveen kunt u zien vanaf minuut 37.50