Advies, ontwerp, voorbereiding, uitvoering en onderhoud van wegenbouwkundige projecten voor overheden. Revitalisering van bedrijventerreinen, aanleg van terreinverhardingen. Levensduur verlengend onderhoud van asfalt en betonwegen. Leverantie van asfalt, beton en zand.

Adres

Ons adres:

Dr. Anton Philipsstraat 34, 7903 AM Hoogeveen

Telefoon:
Neem contact op