De werkzaamheden van de commissie juridische zaken bevinden zich voornamelijk op het vlak van eerstelijns juridische zorg voor en van de vereniging. Ook houdt de commissie zich actief bezig met o.a. de opzet en inhoud van een huishoudelijk reglement. In dit reglement worden de in de statuten van de vereniging opgenomen en bepalingen duidelijker gemaakt voor de dagelijkse gang van zaken. De commissie juridische zaken bestaat uit Dina van Linge, Lauran Hazen en Huib Scheper.

Voor meer informatie of gerichte vragen stuur een mail naar info@ondernemendhoogeveen.nl onder vermelding van commissie juridische zaken.

Dina
van Linge

Jaap jan Bruinsma

Huib
Scheper