Missie en visie

Ondernemend Hoogeveen is de presentatieve vertegenwoordiging van het Hoogeveense bedrijfsleven oftewel dé stem van alle Hoogeveense ondernemers. We komen op voor hun algemene belangen door een invloedrijke gesprekspartner te zijn met alle denkbare, relevante stakeholders.

Ondernemend Hoogeveen biedt ondernemers de gelegenheid ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en elkaar te inspireren ter bevordering van ieders ondernemerschap.

Ondernemend Hoogeveen draagt bij om het ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen te verbeteren en te versterken. We dragen zorg voor het behoud en groei van de werkgelegenheid zodat goed opgeleide jongeren in Hoogeveen blijven wonen en werken.