Ondernemersnieuws vanuit de gemeente Hoogeveen

Ondernemersnieuws vanuit de gemeente Hoogeveen
‘Samen staan we voor een opgave van enorme omvang’. Woorden van premier Rutte in zijn toespraak van afgelopen maandagavond. Het coronavirus heeft inmiddels een gigantische impact op ons dagelijks leven. Dat geldt voor onze inwoners, maar ook u wordt hiermee keihard geraakt.

Samen
We gaan een lastige tijd tegemoet. Ik leef met u mee. Sommigen van u hebben hun bedrijf moeten sluiten. Anderen ontvangen minder klanten of ondervinden beperkingen van alle maatregelen. Dat is zeer ingrijpend. Ik wil u op het hart drukken dat we als gemeente de uitspraak van onze premier ook letterlijk nemen: ‘Samen staan we voor een opgave van enorme omvang’. Daar waar mogelijk ondersteunen wij u. Op dit moment worden landelijke regelingen opgesteld, die ook in Hoogeveen gaan gelden. Het is nog niet duidelijk hoe precies, maar hier wordt hard aan gewerkt. Zodra we meer weten delen we dit met u. Een heldere en actuele informatievoorziening is cruciaal. Op onze gemeentelijke website en bijgevoegde nieuwsbrief vindt u alle informatie met betrekking tot het coronavirus

Inzet
Van ons allemaal wordt de komende tijd inzet gevraagd om de strijd tegen het coronavirus te winnen. We hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in. Innovatief, daadkrachtig, gepassioneerd en enorm creatief. Zo heb ik de ondernemers in Hoogeveen in de afgelopen jaren leren kennen.

Deze tijd doet een groot beroep op deze eigenschappen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen deze crisis doorkomen. We doen dit met elkaar!
Voor nu wens ik u veel sterkte, wijsheid en een goede gezondheid voor u en uw dierbaren.

Namens het college van Burgemeesters en Wethouders,

Karel Loohuis
Burgemeester Hoogeveen

Maatregelen coronavirus
Zoals burgemeester Loohuis aangeeft houdt het coronavirus ons allemaal in de greep. De economie wordt hard getroffen en u als ondernemer komt voor onverwachtse vraagstukken te staan waar helaas geen pasklaar antwoord op is. In deze onzekere tijd heeft het kabinet voor een flink pakket met extra maatregelen gezorgd. Naast deze ondersteuning helpt de gemeente Hoogeveen u waar dat mogelijk is. Wij willen u ook in deze tijd blijven faciliteren en ondersteunen. Op de site van de gemeente Hoogeveen is een dossier coronavirus en ook op onze social media kanalen (zie onderaan de nieuwsbrief) houden wij u op de hoogte van alle landelijke, provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen.Regelingen ondernemers en ZZP-ers
De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden raken veel ondernemers en ZZP-ers. Er zijn regelingen om u te helpen. De inhoud van deze ZZP-regeling is nog niet bekend. Hier wordt aan gewerkt en zodra deze bekend is delen wij de regeling op de website van de gemeente Hoogeveen.

Coronaloket
Hebt u vragen over de regelingen die bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen of wat aanbevolen is nu te doen? Dan kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP. U kunt iedere werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur bellen naar dit loket via 0800 – 2117.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw bedrijf en kunt u via het coronaloket geen antwoord krijgen, neem dan contact met de gemeente op. Wij zijn per e-mail bereikbaar op ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl . Vermeld bij uw vraag ook uw telefoonnummer en bedrijfsnaam. Tijdens kantoortijden kunt u ook bellen naar 14 0528.

Let op: Voor onze dienstverlening gelden aangepaste tijden zoals op de website is vermeld!

Nuttige links
Voor veel gestelde vragen kunt u terecht bij de Veiligheidsregio Drenthe, de Rijksoverheid en het UWV.
U kunt werktijdverkorting aanvragen voor personeel waar nu even geen werk voor is.
Bent u MKB-er? Dan kunt u overbruggingskredieten aanvragen om liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Voor meer informatie over het pakket noodmaatregelen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Ondernemersnieuws op LinkedIn  
Volgt u de gemeente Hoogeveen al op LinkedIn? Het laatste ondernemersnieuws en wetenswaardigheden delen wij graag met u op onze LinkedIn pagina.

Ongeveer Team Marco - Marco Fikkers