Regionale bereikbaarheid A28

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen sterk voor regionale bereikbaarheid’ is er ook gesproken over de verbetering van de A28. Er is toen verteld dat het verkeerskundigbureau ‘Studio Bereikbaar’ in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat een MIRT-onderzoek doet naar het functioneren van de A28 van Amersfoort Vathorst tot aan knooppunt Hoogeveen. Fase 1 van het onderzoek, de probleemanalyse is in het voorjaar afgerond. In de huidige tweede fase van het MIRT Onderzoek worden oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Belangstellenden worden uitgenodigd daarover mee te denken. Dit is mogelijk tot en met 20 oktober 2019 via de website: www.mirta28amersfoorthoogeveen.nl.

De verbetering van de A28 is erg belangrijk voor onze regio, onder andere vanwege:

  • het waarborgen van de bereikbaarheid

Zowel bedrijven als ook onze inwoners zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid. In onze regio zijn we sterk aangewezen op de auto vanwege het ontbreken van goede en voldoende OV-verbindingen

  • de verkeersveiligheid

Er doen zich veel ongelukken voor bij knooppunt Lankhorst en knooppunt Hoogeveen

  • het bevorderen van de doorstroming.

Files leveren economische schade op, daarom moeten we filevorming moeten we voorkomen

  • de toename van het vrachtverkeer door de verdubbeling van de E233 in Duitsland

De A28 zal daardoor een steeds belangrijkere route worden richting Duitsland en Scandinavië. Bij knooppunt Hoogveen zal steeds meer vrachtverkeer de A28 verlaten en de A37 op gaan om hun weg te vervolgen via de E233 richting Kloppenburg, Bremen, Scancinavië en naar de Baltische staten. Knooppunt Hoogeveen kan deze toenemende verkeersstroom niet aan, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt en files onvermijdelijk zijn.

  • ontwikkelingen rondom de Dutch TechZone

Met de financiële injectie vanuit het ministerie voor de DTZ heeft het rijk aangegeven belang te hechten aan de economische ontwikkeling van onze regio. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij.

  • economische groei

Met een goede bereikbaarheid, is onze regio interessant voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Met extra werkgelegenheid in onze regio vinden de inwoners hier hun werk en is er voor hen geen noodzaak om voor werk te verhuizen. Bovendien verhuizen er mogelijk nieuwe werknemers van elders in het land naar onze regio. Dat beide helpt om de bevolkingskrimp in onze regio te voorkomen.

 

Met het oog op het belang van de verbetering van de A28 voor onze regio, houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het MIRT-onderzoek A28. Via de website www.mirta28amersfoorthoogeveen.nl kunt u het rapport van de analyse vinden, Hier kunt u ook aangeven hoe u denkt dat de A28 kan worden verbeterd en kunt u reageren op de aangedragen oplossingsrichtingen.