Samen uit de crisis Regio Zwolle

Samenuitdecrisisregiozwolle.nl is ruim 3 weken geleden gelanceerd en steeds meer ondernemers in Regio Zwolle weten de website en Brigade te vinden. Ook de ondernemerspeiling die gebruikt wordt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis wordt veelvuldig ingevuld.

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen leggen een enorme druk op ondernemers in onze regio. Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben – onder regie van de Economic Board Regio Zwolle – samen besloten de Regio Zwolle Brigade op te richten om ondernemers te helpen door de crisis te komen. Deze Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperken. Vragen die binnen komen zijn veelal gericht op de maatregelen vanuit het Rijk, liquiditeit en vraag- en aanbod van medewerkers.

De wekelijkse ondernemerspeiling, die inzicht geeft in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen geeft aan dat ondernemers in Regio Zwolle zwaar worden getroffen door de coronacrisis. Circa 60% van de ondernemers heeft te maken met omzetverlies. Bij meer dan 50% van deze ondernemers bedraagt de omzetdaling meer dan 60%. 58% van de ondernemers zegt gebruik te maken van een van de hulpmaatregelen die door verschillende instanties worden aangeboden. Verreweg de meest gebruikte hulpmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). In de bijlage vinden jullie een infographic over de resultaten. Andere uitkomsten zijn te vinden op samenuitdecrisisregiozwolle.nl

Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk ondernemers de vragenlijst invullen. Daarom aan jullie weer het verzoek om een oproep te doen bij jullie achterban.

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. De vragenlijst is te vinden op: https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling/

Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen gaan we in de komende periode kijken waar de kansen liggen om de anderhalve-meter economie  ook regionaal in te vullen. Graag horen we of jullie op dit punt al ervaringen en suggesties hebben die jullie met ons willen delen.

Tenslotte willen we jullie en jullie leden veel sterkte wensen in deze bijzondere tijden. Alleen door samen op te trekken komen we hier doorheen!

Ongeveer Team Marco - Marco Fikkers