Samenwerken met Duitsland – Netzwerk+

Wat is Net(z)werk+?

Net(z)werk+ ondersteunt Nederlands- Duitse samenwerkingsprojecten vanuit het Europese INTERREG V A-programma. Net(z)werk+ heeft als doel dat iedereen de mogelijkheid krijgt om grens- overschrijdend samen te werken.

Subsidie aanvragen

Heeft u een idee voor een project én bent u van plan om dit project met een Nederlandse en Duitse partner uit te voeren? Vraag dan een subsidie aan bij Net(z)werk+:
• Maximale subsidie: €25.000,-.
• Geen minimaal bedrag.
• Projecten kunnen het hele jaar ingediend worden.

Projecten tot maximaal €1.000,- subsidie kunt u online indienen via de-nl.eu/kleineprojecten. Grotere projecten kunt u aanvragen via het te downloaden formulier op onze website netzwerk-plus.eu. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Waar moet uw project aan voldoen?
• Minimaal één partner uit Duitsland en één partner uit Nederland.
• Partners werken samen en financieren samen.
• De kosten van een project bedragen maximaal € 50.000,-.
• Hoogste subsidiebedrag is € 25.000,-, dus maximaal 50% van de totale kosten.
• Na afloop één gezamenlijke eindafrekening.
• De aanvrager komt uit het EDR-gebied. • De aanvrager is een vertegenwoordiger van bijvoorbeeld een stichting, vereniging of (overheids)instelling. Privépersonen kunnen geen subsidie aanvragen.
• Partners streven naar een langdurige samenwerking.

Meer informatie via : 

E-Mail: edr@edr.eu
Website: www.netzwerk-plus.eu
Tel.: +31 (0)597 2060 00

Ongeveer Team Marco - Marco Fikkers