Steunpakket

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen hebben het steunpakket voor ondernemers in aangepaste vorm verlengd tot en met 31 december 2020.

De belangrijkste aanpassing is dat eerder generiek uitstel is verleend voor het betalen van gemeentelijke lasten. Ondernemers kunnen buiten deze verruimde betalingsmogelijkheden nog steeds uitstel van betaling krijgen, alleen nu op verzoek en in specifieke/schrijnende gevallen. De reacties van de brancheverenigingen hebben ons geholpen bij de totstandkoming van dit steunpakket. Hartelijk dank daarvoor!

Onderstaand de link naar het pakket zoals dat in De Wolden en Hoogeveen wordt gehanteerd vanaf 1 september 2020.

Steunpakket De Wolden

Steunpakket Hoogeveen.