Verduurzaming bedrijventerreinen in Hoogeveen.

Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is een project gestart voor Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Het doel van dit project is het ondersteunen van ondernemers(verenigingen) en parkmanagementorganisaties bij het maken van zes model uitvoeringsplannen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De bedrijventerreinen liggen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg.

De ondernemers(verenigingen) en parkmanagementorganisaties hebben bij de voorbereidingen de hoofdrol.

De gemeenten, de provincie en de kennisinstellingen ondersteunen hen bij de ontwikkeling van het uitvoeringsplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Het doel van de aanpak op de bedrijventerreinen is om te komen tot onderscheidende en krachtige samenwerkingen. Samenwerkingen die voor individuele bedrijven leiden tot (toekomstbestendige) verdienmodellen.

Daarnaast heeft de aanpak als doel het vergroten van de aantrekkingskracht van het terrein, als groen, CO2-neutraal en duurzaam bedrijventerrein.

Kern is onderscheidend vermogen, toekomstbestendig en aantrekkelijk om te vestigen. Dit willen we realiseren door een gebiedsgerichte aanpak per bedrijventerrein aan te bieden. De basis voor deze gebiedsgerichte aanpak ligt bij het commitment/ betrokkenheid van de ondernemers, ondernemersverenigingen, parkmanagement, de provincie en de gemeente.

Gemeente Hoogeveen heeft in samenwerking met Ondernemend Hoogeveen en Transitiemakers bekeken welke bedrijventerreinen geschikt zouden zijn voor het pilotproject. In de selectie wogen verschillende factoren mee, waaronder omvang van het terrein, het type bedrijven en de veronderstelde binding van de ondernemers met het bedrijventerrein en andere ondernemers die er gevestigd zijn.

Uiteindelijk is gekozen voor een specifiek deel van De Wieken. De eerste onderzoeken zijn gedaan en de voorlopige conclusies en aanbevelingen ook. Die zullen we later met u delen.

We gaan nu de vervolgstappen oppakken. Dit zal concreet betekenen dat er een plan van aanpak moet komen om aan te sluiten bij alinea 1. Daarmee kunnen we ook een beroep doen op gelden die we kunnen gebruiken voor vervolg onderzoek en daadwerkelijk aan de slag.

Gert Jan Kreeft zal dit project samen met de duurzaamheidsgroep gaan oppakken. U hoort van ons!