Elke twee weken gaat op vrijdag bij een aantal bestuursleden van Ondernemend Hoogeveen de wekker iets eerder dan gebruikelijk. Het Dagelijks Bestuur van Ondernemend Hoogeveen overlegt dan met elkaar. Allerlei onderwerpen komen aan bod en er is altijd tijd voor iemand die ons iets wil vertellen, de samenwerking opzoekt of onze hulp nodig heeft. Op 26 augustus 2022 gingen we in gesprek met Jan Slagter van Stichting Leergeld Hoogeveen met de vraag of wij (maar ook jullie) ambassadeur willen worden van Stichting Leergeld Hoogeveen? Ze hebben ons namelijk nodig!            

Het probleem:

Het gemiddelde inkomen van een Hoogevener is het laagste van heel Drenthe. Schulden, gezondheidsproblemen en wanhopige beslissingen zijn het gevolg. Veel ondernemers in Hoogeveen hebben daarmee te maken. 

Als het met de ouders slecht gaat heeft dat gevolgen voor de kinderen: zij kunnen niet meer meedoen, kunnen het vergeten dat ze ooit een topper worden, supervoetballer of zanger. En ook op school vallen ze uit de toon. Geen goede fiets, mobieltje, geen feestjes, geen geld voor sport. Veel kinderen in armoede zitten vast in uitzichtloosheid, zij kunnen zich later minder goed staande houden in de samenleving. De armoede en kansenloosheid van de ouders zet zich door in hun kinderen. Een slechte zaak voor de samenleving en een slechte zaak voor ondernemers. We hebben namelijk allemaal kinderen/jongeren nodig die in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen.

Onze missie:

Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Nu meedoen is straks meetellen.

Wij geven hen een steuntje in de rug. Mensen met een inkomen tot 120 % van de bijstand kunnen bij ons een aanvraag doen. Ook ZZP’ers en mensen in de schuldsanering kunnen bij ons terecht.

Na een aanvraag gaan vrijwilligers van Leergeld bij hen langs, checken de financiële situatie en verwijzen naar regelingen en hulpverlening binnen de gemeente. Uiteindelijk krijgt het kind dat wat nodig is: een goede fiets, mobieltje, schoolspullen, sportspullen, kan het meedoen aan sport/cultuur etc. Alles wordt in natura uitgekeerd.

Stichting Leergeld Hoogeveen draait op vrijwilligers en we hebben een coördinator die 8 uren per week in dienst is.

Ons probleem:

Wij bereiken nog lang niet alle kinderen die onze hulp nodig hebben. Met name kinderen van werkende armen en kinderen van ouders in de schuldhulpverlening bereiken we niet. 

Financiën: we krijgen subsidie van de gemeente en landelijk Leergeld Nederland maar we hebben ook een financiële inbedding in de Hoogeveense samenleving nodig.

Ambassadeurschap

U kunt ons helpen! 

Met ondernemers als ambassadeur van Leergeld kunnen wij meer kinderen en ouders helpen.

Met een jaarlijkse donatie kunnen wij het bestaan van Leergeld Hoogeveen veiligstellen.

U bent ambassadeur met een jaarlijkse donatie van 500 euro

U bent premium ambassadeur met een jaarlijkse donatie van 1000 euro

Wat doen wij?

U ontvangt een certificaat als maatschappelijk ondernemer en ambassadeur

Na donatie ontvangt u van ons een jaarverslag 

Wij vermelden uw naam tijdens promotiecampagnes, presentaties, publicaties en op onze website

Wij bieden hulp aan gezinnen van de werknemers van de Ambassadeurs

Wat doet u?

• Als ambassadeur draagt u binnen uw bedrijf en sociale netwerk de mogelijkheden van Leergeld uit.

Wat doen we samen?

• Indien gewenst kunnen wij samen activiteiten opzetten voor alle kinderen uit minimagezinnen maar ook specifiek voor kinderen van werknemers van Ambassadeurs.

ANBI

Overigens is Leergeld Hoogeveen een ANBI-instelling. Uw bijdrage is dus voor de Belastingdienst een gift.

Nu meedoen is straks meetellen!