“Welkom 2023” Nieuwjaarsontmoeting 2023 Tamboer Hoogeveen 

Terugblikken om samen vooruit te kunnen kijken.  Een geanimeerde bijeenkomst met volop de gelegenheid elkaar te spreken. Onder het genot van bubbels en ballen werden we ontvangen.

 

Een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in de Tamboer georganiseerd door Ondernemend Hoogeveen, Gemeente Hoogeveen en Binnenstad Hoogeveen. Een moment waarin werd teruggeblikt naar 2022 om samen vooruit te kunnen kijken. Hierbij werden ook de Jong Hoogevener van het jaar, Djoah Snippe en de Hoogevener van het jaar Merel Ek bekend gemaakt.

 

De terugblik naar een jaar waar het voor veel mensen en ondernemers niet gemakkelijk is geweest. Maar ook de creativiteit die tot nieuwe initiatieven heeft geleid en de positieve reacties op het Stadslichtfestival.

 

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Inkomens die niet meer toereikend zijn. Waar mogelijk wil de gemeente ondersteunen met advies en subsidies om het beter te maken voor ondernemers en inwoners. In 2023 zal daarom de armoedeconferentie worden georganiseerd.

 

Weten waar je het halen kunt en een oproep om vooral lokaal te blijven kopen zodat we de bedrijven kunnen behouden. Dit bevordert weer de duurzame werkgelegenheid en biedt kansen voor onze jeugd. Maar ook de regionale samenwerking opzoeken om de regio te versterken. Hier kunnen leden van  Ondernemend Hoogeveen een positieve bijdrage aan leveren door samen hierover na te denken en initiatieven te ontplooien.

 

Duurzaam nadenken op alle terreinen. Door het einde van de groeiende welvaart worden we  gedwongen dit proces te versnellen. Het project “Toekomsbestendige Bedrijventerreinen” kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

De oproep om vooral naar elkaar om te blijven kijken, sluit aan bij het motto van het huidige college “verbinden en verbeteren”.  Medewerkers blijven ontwikkelen en in hen investeren zodat ze mee kunnen groeien met de snelle ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen. De  IT hub visie wil hier een bijdrage aan leveren. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs werken hier nauw samen.

 

In het filmpje van de gemeente Hoogeveen worden mooie wensen uitgesproken. Deze films zijn terug te zien op de website en de facebookpagina van Gemeente Hoogeveen.

Denk’n in meugelijkheden. Aj iets wilt goa der veur….

 

Graag sluiten we aan bij de slotzin van burgemeester Loohuis;

“Wij wensen iedereen gezondheid, succes en bijbehorend rendement.”