Deze commissie zet zich in voor het verduurzamen van de omgeving, ondernemingen én de duurzame inzetbaarheid van ondernemers en medewerkers. De commissie werkt actief samen met de gemeente, de provincie en partijen als Regio deal Zuid- en Oost Drenthe. Projecten uit de koker van de commissie duurzaam ondernemen zijn bijvoorbeeld: ‘Zon op het dak- Energiebesparing’. Bij diverse ondernemers zijn energiescans aangeboden om te kijken hoe energiebesparing gerealiseerd kan worden waarbij we verder gaan dan alleen zonnepanelen. Ook het project Duurzame Verpakkingen is een mooi voorbeeld van een duurzaam initiatief. Kunnen we met elkaar, voor nu en in de toekomst een oplossing vinden voor de steeds verdergaande eisen (milieu) voor het verpakken van food en kunnen we elkaar hier non-concurrent bij helpen? Een project in samenwerking met de gemeente, de foodindustrie en Stenden Hogeschool. Het project Verduurzaming industrieterrein is opgepakt met de gemeente, de provincie, de Transitiemakers en Ondernemend Hoogeveen. We hebben ervoor gekozen om het deelgebied De Wieken in kaart te brengen.

Als commissie duurzaam ondernemen vinden we het belangrijk dat we de leden van Ondernemend Hoogeveen faciliteren door te weten wat er daadwerkelijk speelt en waar de behoefte ligt. Interviews en een MVO/Duurzaamheidsonderzoek gaan ons helpen de verdere koers te bepalen. Uiteraard staat de commissie duurzaam ondernemen open voor alle vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Neem hiertoe gerust contact op. De commissie duurzaam ondernemen bestaat uit Martin Eising, Gideon Werner, Arjen Prins, Henk Brinks en Dries Koster.

Bekijk ook het onderzoek van Jolanda Howell naar MVO en Duurzaamheid.

Voor meer informatie of gerichte vragen stuur een mail naar info@ondernemendhoogeveen.nl met vermelding van de commissie duurzaam ondernemen.

Arjen Prins

Henk Brinks

Dries Koster