Bestuur

Het dagelijks bestuur leidt de dagelijks gang van zaken binnen onze organisatie en vertegenwoordigt Ondernemend Hoogeveen tegenover derden zoals de pers, samenwerkende partijen en bijvoorbeeld de lokale overheid.

Het dagelijks bestuur van Ondernemend Hoogeveen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Harjo Woltinge en vicevoorzitter Carlijn Molewater
Penningmeester/financiën: Jaap Jan Bruinsma

Het voltallige bestuur bestaat naast het dagelijks bestuur uit de leden:

José Kikkert
Han Rijk
Mirjam Lunenborg
Inge Kats
Gert-Jan Kreeft

De organisatorische en secretariële ondersteuning is in handen van Mirjam Lunenborg.

Harjo Woltinge

Carlijn Molewater

Jaap Jan Bruinsma

Han Rijk

Mirjam Lunenborg

Inge Kats

Gert-Jan Kreeft

José Kikkert