Commissies

Binnen Ondernemend Hoogeveen is een aantal commissies actief. Deze commissies bestaan uit leden die zich binnen onze club toeleggen op een specifiek onderwerp of aandachtsgebied. We stellen de commissies en de leden graag aan je voor.