Maandag 3 oktober 2022

18:30 uur Paviljoen Nijstad.

Het bestuur nodigt de leden uit voor een extra ledenvergadering op 3 oktober.
Voorafgaand aan de vergadering is er een maaltijd en natuurlijk een drankje.

De daadwerkelijke vergadering start naar verwachting om 19.00 uur.
Een belangrijk onderwerp zal de ontwikkeling van het toekomstbestendig maken van de bedrijventerrein zijn en de kansen daarvoor in de gemeente Hoogeveen.

Gastspreker deze avond is IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer). Zij gaan ons laten zien wat zij voor de Drentse Ondernemers kunnen betekenen op gebied van personeel, verduurzaming, digitalisering, subsidies e.d.
De volledige agenda en bijbehorende informatie volgt binnenkort.

Indien je een hapje wenst mee te eten, horen we dit graag voor 26 september inclusief eventuele dieet wensen. Je kan dit doorgeven door een email te sturen naar: communicatie@ondernemendhoogeveen.nl.