Het behouden, opleiden en aantrekken van IT-talent in Drenthe is met de ingezette volgende fase van de IT Hub een stap dichterbij. De partners hebben de samenwerking verstevigd door concrete invulling aan het inhoudelijke programma te geven en de locatie bij het station van Hoogeveen is definitief. De bouw van de IT Hub start in maart en er is veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Concrete resultaten zijn al zichtbaar: via de IT Hub zijn de eerste nieuwe TVM medewerkers omgeschoold door Make IT Work, het omscholingstraject van de Hanzehogeschool Groningen. En studenten en bedrijven werken samen om aan de hand van data de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de activiteiten van de IT Hub is geld beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe.

Waarom een IT Hub?
Digitalisering is niet meer weg te denken en vrijwel iedere bedrijfstak heeft er mee te maken. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker en er is grote behoefte aan goed opgeleide digitale professionals. Gedeputeerde Henk Brink: “We hebben met z’n allen de afgelopen periode hard aan dit project gewerkt en zijn blij met deze volgende stap. Het is van groot belang dat we dit idee gezamenlijk vorm gaan geven en dat de IT Hub de inspirerende omgeving wordt die we voor ogen hebben. Voor een toekomstgericht Drenthe is het van belang om in te zetten op de digitale transitie. Dat doen we met behulp van IT Hub.” Wethouder Jan Zwiers vult aan: “De IT Hub wordt dé plek waar de vraag van het bedrijfsleven gekoppeld wordt aan studenten, talent, kennis en onderzoek. De komende periode gaat de IT Hub bedrijven actief benaderen om deel te nemen en/ of gebruik te kunnen maken van de vele mogelijkheden die de hub biedt. Het is mooi dat de eerste resultaten al zichtbaar zijn.”

IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven
De IT Hub in Hoogeveen gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo en wo. Het biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. Daarvoor worden onder andere evenementen en nieuwe onderwijsvormen georganiseerd om een hybride leer- en innovatieomgeving mogelijk te maken. De specifieke thema’s waarop wordt ingezet, zoals data-analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things), blockchaintechnologie en cybersecurity, zijn door het bedrijfsleven aangedragen.

Het is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid-en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

Welke partners zijn betrokken bij de IT Hub?
De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven. De kennisinstellingen zijn verenigd in de Universiteit van het Noorden, een samenwerkingsverband dat onder andere digitalisering in Noord-Nederland bevordert. De IT Hub bestaat uit de koplopers TVM verzekeringen, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe. Verschillende bedrijven zoals Fokker stellen opleidingsplekken beschikbaar. Eind januari 2022 is de voortzetting en concrete invulling bekrachtigd in de tweede samenwerkingsovereenkomst.