In Nederland is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd, in Drenthe is dit rond de 11%. Het gaat dan om ongeveer 46.0000 inwoners van 16 jaar en ouder in de provincie Drenthe. Kijken we naar de brede definitie van laaggeletterdheid, dus ook laag gecijferdheid en digitale vaardigheden dan is 20% van de Drenten laaggeletterd (PIAAC onderzoek, www.piaaconderzoek.nl ). 

Zij hebben moeite met lezen, schrijven, cijfers en/ of het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van inwoners. Deze aandacht is er ook in Drenthe. Meer informatie is te vinden op het kennisplatform naareengeletterddrenthe.nl van het Bondgenootschap. https://trendbureaudrenthe.nl/laaggeletterdheid/

Bondgenootschap ‘Naar een geletterd Drenthe’In Drenthe zijn er 115 bondgenoten die samen laaggeletterdheid in Drenthe voorkomen en verminderen door verbindingen te leggen. 

Zij werken samen in verschillende sectoren ten dienste van laaggeletterden. Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe is met de relevante partijen een netwerksamenwerking gestart. 

De bondgenoten hebben het ideaal de laagtaligheid in Drenthe sterk terug te dringen. 
Zij doen dat met focus en realistische ambities.