Provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar voor MKB-ondernemers om aan de slag te gaan met energiebesparing. De zogeheten Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB bevat 1 miljoen euro. Bedrijven die aan de slag willen met energiebesparing in hun onderneming kunnen vanaf 28 februari maximaal 30.000 euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

“Provincie Drenthe wil het Drentse MKB ondersteunen bij het verlagen van de energiekosten, door bij te dragen aan de investering in energiebesparende maatregelen,” zegt gedeputeerde Henk Brink. “Hiermee willen we voor ondernemers de negatieve effecten van de energiecrisis waar mogelijk dempen en tegelijkertijd bijdragen aan het realiseren van CO2-reductiedoelstellingen.”

Maximaal 30.000 euro vanaf 28 februari.
De regeling gaat op 28 februari 2023 open. MKB’ers kunnen vanaf die datum maximaal 30.000 euro subsidie aanvragen en dit mag maximaal 40% van de totale kosten zijn. Deze subsidieregeling is een van de uitwerkingen van het noodfonds dat op 9 november in de Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben in totaal 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het MKB vanuit het noodfonds. De regeling wordt opengesteld met een subsidieplafond van 1 miljoen euro. Bij het bereiken van het plafond, wordt de regeling geëvalueerd. Het subsidieplafond kan daarna eventueel worden opgehoogd.

Isolatie en energiezuinige apparaten
De regeling richt zich op isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen eveneens in aanmerking voor een subsidie. Zonnestroominstallaties en windmolens vallen buiten de regeling. Alle energiebesparende maatregelen staan in de maatregelenlijst bij de betreffende subsidie in het subsidieloket zodra de subsidie beschikbaar is.

Wie komen in aanmerking?
Bedrijven zonder wettelijke energiebesparingsplicht (artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer) komen in aanmerking voor de regeling. Daarnaast is de regeling beschikbaar voor investeringen in energiebesparing bij kantoren met een energielabel A, B of C. Kantoren met een slechter energielabel moeten per 1 januari 2023 al voldoen aan de label-C-verplichting en zijn daarmee uitgesloten van deze regeling.

Andere regelingen voor MKB-ondernemers
MKB-ondernemers kunnen naast deze regeling ook gratis energieadvies krijgen via de MKB-energiescan. Tevens kunnen ze een MKB Advies Voucher aanvragen bij de provincie Drenthe om een kennismakelaar in te huren. Daarnaast biedt de provincie voor grotere bedrijven (die jaarlijks een energierekening van 200.000 euro tot 1.000.000 euro hebben) een bijdrage van 50 procent voor een uitgebreid energieadvies vanuit de subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’.